Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jsi mou zákaznicí, odběratelkou novinek nebo návštěvnicí webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Mé jméno je Ing. Michaela Havránková jsem jednatelkou společnosti Byznysmenky s.r.o., do kterého spadá také projekt E-mailová bohyně.

Provozuji webovou stránky:

 • www.byznysmenky.cz
 • www.emailovabohyne.cz

Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mail:  info@emailovabohyne.cz nebo info@byznysmenky.cz

 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

·       budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

·       plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

·       umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atd).
 • vedení účetnictví
  Jsi-li zákaznicí, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Tvé osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, adresu, telefon, pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš, preference atd. využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mou zákaznicí, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje novinky a moje e-maily zajímají, a to po dobu 5 let.  
 • Pokud nejsi mou zákaznicí, zasílám ti newslettery a e-maily ode mě jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě tvého souhlasu ti mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a jiných třetích stran, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů - info@emailovabohyne.cz.
 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 
  Pouze na základě tvého souhlasu mohu využít tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sama odvoláš. 

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržítš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)- aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • SMS brána - aplikace pro rozesílání SMS zpráv 
 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: info@emailovabohyne.cz nebo info@byznysmenky.cz

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 14 dní, jaké tvé osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáváš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesla námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti  zasílám, jsi-li můj zákazník na základě oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si tě ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.